Mimořádná situace

Rádi bychom Vás ubezpečili, že v divadle dbáme na dodržování všech hygienických pravidel a na to, aby pro Vás bylo naše divadelní prostředí bezpečné. 
Současně věříme, že i přes veškerá opatření si budete moci vychutnat všechny kulturní zážitky, na které se spolu s Vámi velmi těšíme. 

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit:
Petra Ivanovičová / produkce@divadlosumperk.cz / +420 770 174 031
Pavlína Vyskočilová / obchod@divadlosumperk.cz / +420 736 627 692

POKLADNA / září - červen / po - pá / 15:00 - 18:00 a hodinu před začátkem představení

PŮJČOVNA KOSTÝMŮ / září - červen / po - pá / 12:30 - 14:00 (nutná předchozí telefonická dohoda: +420 733 734 426)

DIVADELNÍ BAR OTEVŘEN před představením a během přestávky v průběhu představení


V souladu s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR a vlády je v současné chvíli nutné při návštěvě hromadných kulturních akcí dodržovat následující

EPIDEMIOLOGICKÁ OPATŘENÍ

 • Na akci mohou být přítomné pouze osoby, které nevykazují klinické příznaky onemocnění Covid-19.

 • Při vstupu na hromadnou kulturní akci a po celou dobu přítomnosti na této akci je nutné používat OCHRANNÝ PROSTŘEDEK DÝCHACÍCH CEST  (bez ohledu na to, zda se akce koná ve vnitřních či vnějších prostorech) – tj. respirátor nebo jiný ochranný prostředek se srovnatelnou účinností. Respirátor lze před představením zakoupit v pokladně divadla za 20 Kč.
 • Diváci jsou USAZENI DLE POKYNŮ DIVADELNÍHO PERSONÁLU, a to tak, aby byla splněna veškerá hygienická opatření, platná v daném okamžiku.
 • Diváci (vyjma děti do 12 let věku) jsou povinni se při vstupu na hromadnou kulturní akci prokázat elektronickým či písemným potvrzením o SPLNĚNÍ JEDNÉ Z NÍŽE UVEDENÝCH PODMÍNEK:
  a) absolvování očkování proti onemocnění Covid-19, přičemž od aplikace poslední dávky (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín ) uplynulo nejméně 14 dní
  b) prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění Covid-19, přičemž u osoby uplynula doba nařízené izolace a od prvního pozitivního testu na přítomnost viru neuplynulo více než 180 dní
  c) absolvování RT-PCR testu, a to ne déle než před 72 hodinami, s NEGATIVNÍM VÝSLEDKEM, jde-li o:
  - osobu do dovršení 18 let věku
  - osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění Covid-19 pro kontraindikaci a tuto skutečnost doloží záznamem v Informačním systému infekčních nemocí nebo lékařským potvrzením obsahujícím výslovné uvedení informace o tom, že se osoba nemůže podrobit očkování ze zdravotních důvodů
  - osobu očkovanou proti onemocnění Covid-19, u které dosud neproběhla aplikace poslední dávky daného očkovacího schématu, nebo uplynulo méně než 14 dní od aplikace poslední dávky


PŘEDPLATNÉ

Pokud patříte mezi naše předplatitele, budete vždy individuálně informování o aktuálních náhradních termínech představení Vaší předplatitelské skupiny. 
Abonentky všech předplatitelských skupin zůstávají nadále v platnosti, a to až do chvíle uskutečnění všech představení, která jsou součástí dané předplatitelské skupiny. 

DÁRKOVÉ POUKAZY

Platnost všech dárkových poukazů, které nebylo možno uplatnit v období mimořádných opatření z důvodů koronavirové epidemie, je prodloužena do 31. 12. 2021.
Na pokladně je možné dárkové poukazy uplatnit na veškerá představení, která jsou k danému datu v prodeji (vyjma představení, pořádaných externími pořadateli). 


PŘEDPLATITELSKÉ  KUPONY X 

Platnost všech předplatitelských kuponů X ze sezony 2019/2020 je prodloužena do konce roku 2021, tj. do 31. 12. 2021 .
Platnost všech předplatitelských kuponů X ze sezony 2020/2021 je prodloužena do konce roku 2021, tj. do 31. 12. 2021.
Na pokladně je možné kupony X uplatnit na veškerá představení, která jsou k danému datu v prodeji  (vyjma představení, pořádaných externími pořadateli).   VRÁCENÍ NEBO VÝMĚNA  VSTUPENEK U ZRUŠENÝCH PŘEDSTAVENÍ

1) Představení Divadla Šumperk

Bez ohledu na způsob a místo zakoupení vstupenky (hotově, kartou, on-line převodem, dárkovým poukazem, kuponem X; v pokladně divadla nebo v IC) je vstupné za zrušená představení možné: 
a) vrátit v hotovosti na pokladně divadla (po - pá / 15:00 - 18:00 / nebo hodinu před začátkem představení)
b) vrátit v hotovosti na obchodním oddělení (po předchozí telefonické domluvě: +420 736 627 692)
c) vrátit bankovním převodem, a to do 30 dnů od zaslání Vaší žádosti o vrácení vstupného na e-mail: obchod@divadlosumperk.cz; žádost musí obsahovat: Vaše jméno, příjmení, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, na které má být vstupné vráceno, a v příloze nascanované vstupenky, které mají být stornovány (nemáte-li možnost scanování, pak, prosím, zašlete jedenáctimístné číslo vstupenky - naleznete jej v pravém dolním rohu vstupenky, dále název a datum představení, řadu a sedadlo); žádosti o vrácení vstupného za vstupenky ze sezony 2019/2020 jsou přijímány do 28. 12. 2020; žádosti o vrácení vstupného za vstupenky ze sezony 2020/2021 jsou přijímány do 30. 6. 2021
d) prozatím nevrátit a vyčkat na náhradní a nová představení, která pro Vás připravujeme; poté bude možná výměna vstupenky na nové představení za vstupenku za zrušené představení
e) nevrátit vůbec a pomoci tak divadlu zmírnit ztráty, které jsou způsobeny touto mimořádnou situací 


2) Představení hostujících divadel (Listování s Lukášem Hejlíkem, Deštivé dny) a externích pořadatelů (Jarní koncert, V rytmu tanga, Zimní pohádka)

Jarní koncert / původní termín 13. 3. 2020 / ZRUŠENO bez náhrady / vstupné Vám bude vráceno bankovním převodem nebo hotově - viz výše - bod 1 a), b), c)

Listování s Lukášem Hejlíkem - Bitevní pole / původní termín 19. 3. 2020 / ZRUŠENO bez náhrady / vstupné Vám bude vráceno bankovním převodem nebo hotově - viz výše - bod 1 a), b), c)

V rytmu tanga / původní termín 28. 3. 2020 / náhradní termín pravděpodobně v průběhu roku 2022 / vstupenky zůstávají v platnosti  

Zimní pohádka (Dejvické divadlo; pořadatel: Dětský klíč Šumperk) / původní termín 4. 4. 2020 - ZRUŠENO / náhradní termín 17. 4. 2021 - náhradní představení Vražda krále Gonzaga - ZRUŠENO / NOVÝ TERMÍN -  8. 4. 2022  - vstupenky zůstávají v platnosti (případně můžete vstupenky vrátit na obchodním oddělení po předchozí telefonické domluvě: +420 736 627 692)

Deštivé dny
/ původní termín 26. 11. 2020 - Z
RUŠENO / náhradní termín: 6. 12. 2021 / vstupenky zůstávají v platnosti

Prosím, uschovejte si pečlivě vstupenky a vyčkejte - o všech náhradních termínech Vás budeme informovat. 


BLIŽŠÍ INFORMACE

Pavlína Vyskočilová
+420 736 627 692 / po - pá / 8:00 - 15:00
obchod@divadlosumperk.czVytvořeno 22.5.2021 12:33:11 | přečteno 3680x | pavlina.vyskocilova
 
load