Divadlo Šumperk

Divadlo Šumperk

Vyhledávání

LiStOVáNí.cz: Láska a tělo (Arnošt Lustig)
Evergreeny...a vzpomínky nám zůstanou VYPRODÁNO!
Ca.rolling - STREET DANCE S KAROLÍNOU PŘESUNUTO NA PÁTEK 3.3. v 16 hod.
MUČEDNÍK
DOKONALÁ SVATBA - hostujeme ve Štítech
Ca.rolling - STREET DANCE S KAROLÍNOU
Studio D 123 - MARIA III. - premiéra přesunuta na sobotu 8.4. v 19 hodin
DOKONALÁ SVATBA
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
POSEL Z LIPTÁKOVA – Divadlo Járy Cimrmana VYPRODÁNO
CYRANO Z BERGERACU
Ca.rolling - STREET DANCE S KAROLÍNOU
VÍTEJ NA SVĚTĚ - BABY BALET PRAHA
JAK SE DĚLÁ TANEČNÍK - BABY BALET PRAHA
MUČEDNÍK
MANON LESCAUT - zájezd do Jeseníku
MALÝ NEMO V KRAJINĚ SNŮ
MORD, MOŠT a COLUMBO ZRUŠENO!
JARNÍ KONCERT ŠUMPERSKÉHO DĚTSKÉHO SBORU VYPRODÁNO!
MUČEDNÍK
Ca.rolling - STREET DANCE S KAROLÍNOU
CYRANO Z BERGERACU
MALÝ NEMO V KRAJINĚ SNŮ
Ca.rolling - STREET DANCE S KAROLÍNOU
PODSKALÁK - premiéra
PODSKALÁK
DOKONALÁ SVATBA
Ca.rolling - STREET DANCE S KAROLÍNOU
DOKONALÁ SVATBA - hostujeme v Rudě nad Moravou
VERNISÁŽ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ ANDREY NOGOVÉ „AUTISMUS AUTENTICKY“
MUČEDNÍK
Malý Nemo v Krajině snů

Malý Nemo v Krajině snů

Koupit vstupenkuDetail
Cyrano z Bergeracu

Cyrano z Bergeracu

Koupit vstupenkuDetail
Perníková chaloupka

Perníková chaloupka

Koupit vstupenkuDetail
Dokonalá svatba

Dokonalá svatba

Koupit vstupenkuDetail
XVI. Maškarní divadelní ples

XVI. Maškarní divadelní ples

Koupit vstupenkuDetail

Historie v datech

1628 – 1669

První zprávy o divadelních produkcích, kde měšťané hráli o velikonočním týdnu ve velkém sále radnice pašijové hry.

18. století

Město navštěvovaly kočovné společnosti, máme o tom však jen útržkovité informace.

1786

Dominikáni opustili zrušený klášter. V sále konventu (dnešní střední zdravotnické školy) se poté konaly divadelní produkce. V tomtéž roce byla založena první šumperská ochotnická společnost veseloherních herců, která se však po nesnázích s různými úřady rozpadla už v roce 1790.

počátek 19. století

Napoleonské války dočasně umlčely produkce kočovných společností. Již od roku 1814 se však ve městě objevují takřka nepřetržitě (až do 30. let 20. století) různé divadelní společnosti, které zde mnohdy působily i několik sezón. Jejich repertoár býval bohatý, například vyškovský podnikatel A. Göttler nabízel v roce 1829 padesát sedm her. Převažovala laciná dílka, hlavně s rytířskou a loupežnickou tematikou.

1824

Olomoucký principál J. Bauholzer nabídl magistrátu, že se bude finančně podílet na zřízení divadelního sálu ve staré zámecké budově. Obec se zavázala dodat potřebný stavební materiál a přislíbila, že bez Bauholzerova souhlasu nebude nové divadlo půjčeno jiné divadelní společnosti. Záměr se ale neuskutečnil.

1835 – 1837

V Šumperku se představila olomoucká operní a činoherní společnost, jejímž impresáriem byl K. Burghauser.

1837 – 1847

Divadelní produkce se přenesly do nového tanečního sálu Lauerovy kavárny naproti radnici (dnes dům na Náměstí Míru č. p. 20).

1840

Patrně prvním šumperským divadelním podnikatelem se stal A. Axmann. Jeho kočovné divadlo hrálo v roce 1846 i v Šumperku.

1849

Byl založen Mužský pěvecký spolek. Spolu s městskou kapelou (vznikla záhy poté a měla spíše charakter filharmonického orchestru) a ženským pěveckým sborem (založen byl v roce 1867) byl důležitou součástí činnosti šumperských divadelníků, kteří si mohli dovolit hrát nejen operety, ale dokonce i opery.

1853

Byla provedena rekonstrukce sálu šumperského střeleckého spolku (dnes objekt Hasičského záchranného sboru v Nemocniční ulici), který se tak stal centrem kulturního života Šumperka ve 2. polovině 19. století.

1857

Narodila se šumperská spisovatelka a dramatička M. Knitschkeová (zemřela v roce 1940), která své náměty čerpala z historie, například ve hře Alt Schönberg (Starý Šumperk) z doby čarodějnických procesů.

1861

Veřejnosti byl předán nově postavený sál v budově šumperského střeleckého spolku. Na financování stavby se významně podíleli svými produkcemi divadelní ochotníci. Ti měli k dispozici i letní scénu v zahradě střelnice.

1890

Vřelý vztah k Šumperku měl ředitel vídeňské opery W. Jahn. (Díky němu se například v roce 1886 v Šumperku zdržovala pěvkyně Mila Kupfer-Bergerová z královského divadla v Madridu.) 1. června 1890 zde jeho opera předvedla Wagnerova Bludného Holanďana.

1899

Probíhaly spory o místo, kde by měl být postaven reprezentativní společenský, tzv. Německý spolkový dům (Dnešní budova divadla). Celá akce měla silný nacionalistický akcent.

1900

9. května rozhodlo městské zastupitelstvo, že spolkový dům bude stát v Schillerově ulici (dnešní Hlavní třída). 16. května byl z předních měšťanů utvořen realizační spolek. Následně byla vyhlášena soutěž na stavební projekt, v níž se sešlo 78 návrhů. V prosinci udělila výběrová komise první místo vídeňskému architektu G. Bergerovi za jeho návrh, který byl také realizován.

1901

K zahájení stavby došlo po 1. červenci a realizovala ji šumperská firma Popp a Ulrich. Výsledná stavba měla nepokrytě symbolizovat obrannou hráz proti sílícímu "Slovanství".

1902

V prosinci 1902 byl objekt dokončen. Slavnostní otevření se konalo ve dnech 26. a 27. prosince. Architekt Berger slavnostně předal klíče od nové budovy. Poté se konaly mimo jiné hudební a divadelní produkce a velký bál.

1903

Byla založena divadelní a koncertní agentura Wanke. Jednou z prvních akcí kancléře bylo vystoupení slavného šumperského rodáka, operního pěvce Leo Slezaka 4. prosince 1903. Po smrti Walkeho se majitelkou stala jeho sestra A. Jikischová, která činnost agentury výrazně rozšířila až na 200 akcí ročně.

1919

Vůbec první české divadelní představení v Šumperku sehráli před Vánoci žáci v nádražní čekárně ČSD.

1920

Proběhl první pokus o zřízení stálého (německého) divadla v Šumperku vídeňským hercem J. Hübnerem a F. X. Friedem, kteří novou společnost nazvali "Divadlo Svazu moravských měst". První představení se konalo 5. října. Po sezóně 1921/1922 divadlo z finančních důvodů zaniklo. Sílící česká menšina využívala sál s jevištěm v areálu kasáren, kde se, kromě hostujících divadel (například olomoucké činohry a opery), koncem roku 1920 představil divadelní odbor Sokola.

1926 (1929, 1933)

Proběhl další neúspěšný pokus založit stálou (německou) divadelní scénu "Moravské městské divadlo". Stejně skončily i pokusy v letech 1929 ("Moravsko-slezské městské scény") a 1933 ("Severomoravské divadelní scény").

1927

Vznikl Dramatický odbor Národní jednoty Tyl. České spolky jako Orel, Unie železničních zaměstnanců a jiné později rovněž vytvořily vlastní ochotnické soubory. Divadlo hráli také čeští studenti.

1939

30. září se v Německém spolkovém domě konalo zahajovací představení stálého profesionálního divadla, které neslo název "Městské divadlo východních Sudet". Od roku 1941 mělo divadlo zájezdovou oblast pokrývající celou severozápadní Moravu a část východních Čech. V Šumperku se zvýšil počet představeních z 28 v sezóně 1939/1940 (8.899 diváků) na 52 v sezóně 1943/1944 (29.200 diváků). Ročně bylo uváděno 15–17 her, z toho 3 premiéry.

1945

Proběhlo obnovení a zprovoznění dnešní budovy divadla. Intendantem se stal J. Žák. Na předválečnou tradici navázala mimo jiné divadelní společnost Tyl. V témže roce přišla na radnici žádost Lidového divadla Krnov o zapůjčení budovy na zřízení stálého divadla. Nebylo jí však vyhověno.

1946

Vznikl Fond na stavbu nového městského divadla, které mělo být postaveno v dnešních Sadech 1. máje. Celá akce dostala název "Severní Morava sobě". Úvahy o stavbě nového divadla na různých místech se táhly až do 60. let.

1947

Údajně z finančních důvodů nevstoupilo město v roce 1947 do družstva Hanáckého divadla Olomouc. Probíhaly zde snahy o založení vlastní scény.

1948

Probíhala nová jednání o zřízení profesionálního divadla. V úvahu připadalo jeho umístění v kině Kapitol (Oko) nebo v kině Svět. Ministerstvo školství a osvěty souhlasilo se zahájením od sezóny 1949/1950.

1949

Bylo zajištěno 30 svobodáren a 4 byty pro herce, probíhaly nezbytné stavební úpravy v divadle apod. KNV Olomouc, jakožto zřizovatel, však měl spíše zájem o zachování zájezdového divadla v Hodolanech. 30. října se stala tragická nehoda hodolanského divadelního autobusu, při které přišlo o život 7 lidí.

1951

24. dubna schválil NKV Olomouc vznik nové divadelní scény v Šumperku. První název zněl Krajské divadlo Olomouc, pobočka Šumperk. Uměleckým ředitelem se stal brněnský divadelník V. Jirousek. První veřejné vystoupení nového divadla se konalo 5. září ve Vrbně pod Pradědem, kde se hrála Ostrovského komedie Výnosné místo. Šumperskému obecenstvu se profesionální soubor představil v sobotu 8. září premiérou Jiráskovy Vojnarky.

1952

1. ledna došlo k úplnému osamostatnění souboru pod názvem Krajské oblastní divadlo Šumperk. Počáteční nadšení souboru i veřejnosti se postupně vytrácelo a již po dvou letech došlo ke střídání vedoucích pracovníků divadla. Nový režisér a dramaturg Jiří Škobis sázel na klasický repertoár, ale i on po dvou letech divadlo opustil.

1954

Z budovy byly odstraněny sochy připomínající jejího někdejšího „germánského ducha“.

1955 – 1960

Období, které je hodnoceno jako doba umělecké a tvůrčí stagnace. Po několika tvrdých kritikách dr. J. Pobery v deníku Práce a rozhlase hrozilo divadlu dokonce zrušení. V červnu 1955 bylo předáno veřejnosti letní divadlo v Sadech 1. máje.

1959

Bylo založeno Divadlo hudby a poezie, které působilo ve vile Doris.

1962 – 1963

Generální oprava budovy, při níž došlo mimo jiné ke zvýšení podlahy hlediště či k odstranění cihlových obkládaček a „zbytečných ozdůbek“ – například střešních štítů a arkýřů, v interiéru pak byly odstraněny štukové ozdoby.

60. léta

Ta jsou spojena s příchodem nového ředitele J. Zajíce (1961). Dochází k obměně souboru, k hostování jsou zváni renomovaní herci (K. Höger, J. Vojta aj.), režie je svěřována zkušeným inscenátorům. Hlediště se opět zaplnilo.

1969

Po tragické smrti J. Zajíce se ředitelem stal V. Švabík, herci a divadelními příznivci nazývaný „poslední principál“.

1972

Neuskutečnila se plánovaná rekonstrukce divadla a přístavba provozní budovy podle studie, kterou připravil scénografický ústav v Praze. Podobně zaměřený a rovněž nerealizovaný projekt vznikl v roce 1987.

1981

Ředitelem divadla byl až do své smrti (1988) L. Forétek.

1988

Novým ředitelem divadla se stal P. Král.

1989

Herci se zapojili do listopadových událostí. Prostor před divadlem se stal místem pravidelných setkání tisícovek občanů města, kteří protestovali proti bývalému režimu.

1990

Provozovatelem divadla se stalo město Šumperk.

1992

Byla zřízena Střední škola dramatického umění při SDŠ. Škola ukončila činnost v roce 1997.

1994

Proběhl první ročník festivalu profesionálních divadel – Divadlo v parku. 25. října vypukl v budově divadla patrně úmyslně založený požár, který ji vážně poškodil. Již 26. října založilo městské zastupitelstvo fond na obnovu divadla. Soubor hrál bez přerušení v sále divadla D123 až do roku 2000. Divadlu se po požáru dostalo nebývalé hmotné i morální podpory od kolegů ze všech koutů republiky. Soubor byl zván k pohostinským vystoupením na předních pražských scénách, morální i hmotnou podporu při obnově divadla přislíbili nejvyšší představitelé země v čele s prezidentem Václavem Havlem a tehdejším předsedou Parlamentu ČR Milanem Uhdem.

1995

V srpnu byl dokončen projekt obnovy, který zpracovali architekti sdružení Fabián – Janků – Polách – Štys se sídlem v Olomouci. 16. října byly zahájeny rekonstrukční a stavební práce. Generálním dodavatelem se staly firmy Fortex-AGS a.s. Šumperk a Building for you spol. s.r.o. Šumperk. Divadelní technologii zajišťovala firma Technoart s.p. Újezd u Brna.

1996

17. října byla do opravené makovice věžičky na budově divadla vložena pamětní listina s informacemi o probíhající obnově a údaji o představitelích města.

2000

Od 3. dubna byl ředitelem Divadla Šumperk, s.r.o. jmenován městskou radou PhDr. O. Svozil. 7. října byl rekonstruovaný objekt slavnostně otevřen. Umělecký soubor byl dál organizován pod hlavičkou Severomoravské divadlo Šumperk, jehož ředitelem byl i nadále Petr Král.

2001

Došlo ke sloučení Divadla Šumperk, s.r.o. a Severomoravského divadla Šumperk v Divadlo Šumperk. Jejím ředitelem byl ustanoven PhDr. Oldřich Svozil.

2007

V únoru bylo vypsáno výběrové řízení na post výkonného ředitele Divadla Šumperk, s.r.o. Rada města Šumperk vybrala na tento post MgA. René Sviderského.

2008

René Sviderski se rozhodl pro zásadní rekonstrukci souboru divadla.

2013

MgA. René Sviderski byl 15. června odvolán z funkce výkonného ředitele a 24. června byl do této funkce jmenován MgA. Matěj Kašík. Byl pozměněn dramaturgický plán pro nadcházející sezónu a došlo k personálním změnám. Divadlo se zapojilo do 1. ročníku Noci divadel.

2014

Došlo ke spuštění nových internetových stránek a divákům byl umožněn on-line nákup vstupenek. Na pokladně divadla byl nainstalován platební terminál pro bezhotovostní platby. Na budovu divadla ze strany Hlavní třídy byly nově nainstalovány tři vitríny.

2015

Na budově divadelních dílen byla kompletně vyměněna nová střecha. Divadlo uspořádalo 1. ročník turnaje divadelního fotbálku herců, do kterého se zapojily týmy z řad veřejnosti. V tomto roce došlo poprvé po sedmi letech k navýšení počtu předplatitelů. Dne 15. května navštívil divadlo prezident ČR Miloš Zeman.

 
13.2.2014 12:45:19 | přečteno 2624x | martin.louda
 

>> Partneři

Šumperk
Šumperk.info
Olomoucký kraj
Šumpersko.net
Holba - Ryzí pivo z hor
Česká televize
07
Radio Haná
10
11
mikeslogo
load